Poloautomatizace procesu destilace

Proč my?

Máme pětileté zkušenosti z nasazení našich zařízení v pěstitelských pálenicích pro jednokotlové i dvoukotlové pálenice.
Sortiment zařízení je od samostatného měření teplot a koncentrace zařízením s displejem až po řízení kotle a ventilů pomocí počítače s možností vzdáleného přístupu k informacím či ovládáním zařízení.
Každá pěstitelská pálenice má svá specifika, proto ve spolupráci se zadavatelem navrhujeme optimální řešení.
Vlastníme užitný vzor na elektronické měření koncentrace lihu v epruvetě.
Dále máme vyzkoušené zařízení, které ovládá chladící výkon deflegmátoru tak, aby výstupní teplota par za deflegmátorem měla nadefinovaný nárůst.
Uvedené ceny zařízení jsou pouze orientační, vždy se zpracovává jedinečný projekt na konkrétní pálenici. Naše ceny jsou velmi rozumné a stanovujeme je tak, aby naše zařízení rychle přinesla svůj efekt.
Uvědomte si, že ovládáte zařízení, které má vysokou pořizovací cenu a v průběhu roku jsou vysoké náklady na jeho provoz. Máme prokázáno, že použitím našeho zařízení ušetříte minimálně 4 až 7% nákladů za vytápění, 2-10% množství chladící vody. Zvýšení životnosti zařízení lze obtížně určit, ale pocit větší jistoty má také svůj význam.

Použitím našich zařízení získáte

  • Úspora energie na vytápění -> finanční úspora.
  • Úspora v množství chladící vody -> finanční úspora.
  • Včasná indikace nestandardních stavů -> delší životnost zařízení.
  • Zjednodušení obsluhy -> můžete se zabývat i jinou činností.
  • Optimalizace v nastavení parametrů pálení -> kvalitnější pálenka za nižší cenu.
  • Standardizace postupu pálení -> kvalitnější pálenka při minimu vaší práce.
  • Více informací o průběhu pálení -> snadnější hledání cest ke kvalitnější pálence.
  • Bližší informace o našich zařízení a odkaz na naše reference předáme vážným zájemcům.
  • Vy nám sdělte vaše požadavky, my vám navrhneme způsob řešení a provedeme odhad ceny zařízení.

Zařízení bez použití počítače

Zařízení měří teploty a případně koncentraci lihu v epruvetě. Změřená data jsou zobrazována na displeji.
a) Jednodušší verze změřené hodnoty pouze zobrazuje, cena od 2500 Kč.
b) Komplexnější verze řídí provoz kotle podle nadefinovaných parametrů. Měří se teploty a koncentrace, ovládá se spuštění a ukončení provozu kotle. Cena cca od 50 000 Kč. U této verze již doporučujeme přechod na řízení pomocí počítače.
c) Ovládání chladícího výkonu deflegmátoru, regulace průtoku chladící vody začíná od nastavené teploty, definuje se požadovaný nárůst teploty par za deflegmátorem a teplota, kdy se ukončuje regulace, bez měření koncentrace, cena od 40 000 Kč.

Zařízení s použitím počítače

Výhody zpracování provozu s použitím počítače jsou především v komfortnějším zobrazování naměřených dat, včetně vytváření grafů a ukládání dat pro další zpracování. Počítačem lze realizovat vzdálený přístup k měřeným datům, provoz vzdáleně ovládat a mít rychlé informace o vzniku nestandardních situací. Je vytvořena široká škála předdefinovaných parametrů pro optimalizaci procesu pálení různých kvasů. Touto verzí lze ovládat kulové ventily, výkon kotle, solenoidové ventily, rozdělení výstupů pro úkap, prokap, dokap, atd.
Cena zařízení začíná na 40-60 000 Kč (měření bez ovládání ventilů a dalších akčních členů), do 100 000 Kč (komplexnější měření, ovládání některých akčních členů) a do 160 000 Kč komplexní ovládání. Ceny jsou orientační, vždy záleží na konkrétních požadavcích.