Poloautomatizace procesu destilace

Proč my?

Již 5 let se specializujeme na automatizace jednokotlových i dvoukotlových pěstitelských pálenic. Naše zařízení dokáže měřit teploty a koncentrace, pokročilejší systémy mohou i řídit kotel a ventily prostřednictvím vzdáleného přístupu k informacím či ovládání zařízení. Každá pálenice má svá specifika, proto vždy navrhujeme řešení na míru.

Dodáváme také zařízení, které ovládá chladící výkon deflegmátoru tak, aby výstupní teplota par měla nadefinovaný nárůst.

Proč bystě měli automatizovat pálení?

 1. Úspora energie na vytápění → šetříte náklady
 2. Úspora v množství chladící vody → šetříte náklady
 3. Včasná indikace nestandardních stavů → delší životnost zařízení
 4. Zjednodušení obsluhy
 5. Optimalizace v nastavení parametrů pálení → kvalitnější pálenka za nižší cenu
 6. Standardizace postupu pálení → kvalitnější pálenka při minimu práce
 7. Více informací o průběhu pálení → snadnější hledání cest ke kvalitnější pálence
 8. Navrhujeme řešení na míru

Zaujala vás automatizace? Zjistěte si, jaký přínos může mít pro vaši pálenici. Napište nám, rádi vám vysvětlíme veškeré detaily a předáme naše reference.

Automatizace jednokotlové pálenice

Jednokotlové pálenice ovládá zařízení RBH28. Jedná se o sofistikovaný počítačový program, který ovládá průtok vody do deflegmátoru tak, aby se dosáhlo vyšší kvality pálenky. Dobře víme, že každá pálenka si žádá své. Obsluha kotle má k dispozici rozsáhlý soubor předvoleb. Pro každé pálení lze nastavit jiné proměnné, které následně zařízení kontroluje a ovládá. Nerozumíte si s počítači? Zařízení pro vás můžeme nastavit i na dálku.

Obsluha nemusí neustále regulovat průtok vody deflegmátorem, program to udělá sám a přesněji. Nechcete sledovat ani počínání počítače? Nastavíme automatické SMS notifikace. Pokud systém něco změní, budete o tom vědět a mezitím se můžete soustředit na jiné aktivity.

Vyberte si jen moduly, které potřebujete

Malé pálenice potřebují jednodušší systémy než plzeňský STORCK. Rozumíme tomu, že si nechcete kupovat nesmyslné programy. Proto je naše zařízení modulové. Vyberte si jen ty moduly, které skutečně potřebujete. Pokud rozšíříte výrobu, můžete si kdykoli přikoupit další modul.

Zařízení je již dlouhodobě úspěšně v provozu na dvou jednokotlových pálenicích.

Základní funkce zařízení

 • měření teplot platinovými čidly, převodník je umístěn přímo na stonku čidla
 • koncentrace lihu v epruvetě
 • průtok lihu za Zehrem (důležité pro doporučené ukončení programu)
 • kontrola rotace lopatky
 • kontrola polohy tří pater
 • regulace průtoku chladící vody deflegmátorem na základě nadefinovaných teplot
 • regulace průtoku vody kondenzátorem
 • kontrolní funkce na překročení limitních teplot
 • automatické vychlazení deflegmátoru před a po pálení
 • automatické doporučení k ukončení pálení
 • uložení naměřených dat pro pozdější prohlížení

Jak automatizace funguje?

Počítač ovládá zařízení, které přenáší data, měří potřebné vstupy a zapíná výkonové členy (napětí pro solenoidy, relé). Měření teplot probíhá pomocí platinových senzorů. Senzor je umístěn ve stonku a stonek musí být umístěn v jímce. Druhý konec stonku čidla obsahuje převodník odpor na napětí. Tímto se eliminují rušivé vlivy.

Koncentrace se měří pomocí plovákové metody s převodem na elektrický signál. Měřící plovák může používat stávající epruvetu.

Data se přenáší pomocí protokolu RS485.

Ceny (bez DPH) modulu RBH28 jsou nyní v akci! (více zde)
Grafy modulu RBH28. (více zde)

Automatizace dvoukotlové pálenice

Jinak také označována jako RBH14. Měření, regulace, ovládání ventilů pro úkap, ovládání zapnutí a vypnutí kotle, kontrolní funkce.

Cena včetně počítače cca 50 000 Kč podle konkrétní konfigurace.

Graf pro RBH14